Two-way Related Products

SKU
Two-way Related Products

A modul célja két vagy több egymással valamilyen módon kapcsolatban álló termék összekapcsolása, olyan módon, hogy azok megjelenjenek egymás termékoldalán is. A modul tehát related products-hoz hasonló kapcsolatot hoz létre termékek között úgy, hogy azt elegendő csak az egyik terméknél beállítani.

A modul működése

A modul használatával megoldható, hogy ha "A" termékhez beállítunk egy "B" terméket kapcsolódó termékként (related products), akkor "B" termék oldalán is megjelenik "A" termék kapcsolódó vagy hasonló, esetleg kiegészítő termékként. Integráció révén is átadhatók ezek az adatok a Magento-ban, így tömeges termékkapcsolatok is berögzíthetők.

A funkció bekapcsolása után ezek a változások történnek:

  • Admin felületen a termék szerkesztő űrlapján megjelenik egy "Two-way Product Recommender" tab, aminek lenyitásával beállíthatók a termékhez szánt termékkapcsolatok.

  • Frontenden a termékoldalon megjelenik egy termékajánló azon a termékeknek az oldalán, ahol legalább egy kapcsolatot beállítottunk. A hagyományos Related Products ajánlót ez a modul nem távolítja el, hanem egy második, ahhoz hasonló megjelenésű termékajánlót hoz létre, így a Related Products-szal együtt is használható.

Beállítások

A következőképpen kell két vagy több terméket összekötni:

  • Admin/Products/Catalog/ és egy adott termék "Edit" gombja

  • "Two-way Product Recommander" rész lenyitása, majd "Add Products"

  • A megjelenő menüben válasszuk ki a szükséges termékeket

  • Save

A modul lehetővé teszi, hogyha "A" termékhez egyéb "B", "C", "D", stb... termékeket kapcsolunk, akkor az "A" termék oldalán lévő ajánlóban maga az "A" termék is megjelenjen a többi mellett. Ehhez a következő beállítást kell elvégezni:

  • Admin/Oander/Two-way Related Productc/Two-way Related Product Settings/

  • Show current product in list: yes -> a termék látszani fog a saját oldala kiajánlójában

  • Save

Csoportos two-way related termékkapcsolatok bedolgozása Magentoba 

(Tesztelés alatt álló funkció)

A Magento gyári import/ export CSV bedolgozását kiegészítettük oly módon, hogy fel tudja dolgozni a two-way related kapcsolatokat is. Ennek értelmében már nem csak arra van lehetőségünk, hogy a Magento admin felületén manuálisan egymáshoz rendeljük a termékeket two-way related termékkapcsolattal, hanem tömegesen is egymáshoz tudjuk rendelni ezeket úgy, hogy kölcsönösen megjelenjenek egymás termékoldalán. Mindezt amellett, hogy a többi termékkapcsolatot is tudjuk használni (cross-sell, up-sell stb.) ezzel párhuzamosan.

Admin 

Import

Admin/ System/ Import/ Entity type = Products menüpont alatt tudjuk beimportálni a CSV fájlt. Ezen belül a “twowayrelated_skus” oszlop alatt kell megadni a termékhez kapcsolódó two-way related termék sku-kat (,-vel elválasztva).

Minden terméknél meg kell adni a hozzá tartozó összes two-way related terméket.

Export

Amennyiben továbbra is használjuk az admin oldali összekattintgatás lehetőségét, akkor a későbbiekben szükségünk lesz ezek exportálására is. Így bővítettük az Export CSV-t (Admin/System/ Export menüpont alatt) a következő két oszloppal: twowayrelated_skus, twowayrelated_position.